Charytatywny bieg przełajowy Grand Prix im. Andrzeja Szozdy

                REGULAMIN   CHARYTATYWNEGO BIEGU  

                GRAND PRIX im. Andrzeja Szozdy

            Cel imprezy

Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku oraz promowanie zdrowego stylu życia wraz  z pomocą dla osób w potrzebie.

 1. Termin i miejsce        –              25 listopada 2018 r. (niedziela) godzina 12:30

       Dzieci do 2013r                     –  godzina startu 12:30    100 m

 1. Dzieci 2012 – 2008 r             –  godzina startu 40    250 m
 2. Dzieci 2007 – 2005 r             – godzina startu  50    500 m
 3. Bieg Grand Prix   – godzina startu 13:30       5 km
 4. Nordic walking                     – godzina startu 35     2,5 km

Biuro Zawodów – ul. Bożydara 10, Poznań,

Wydawanie startówki :  24-11-2018 w godzinach 15:00 – 17:00

                                                                  25-11-2018 w godzinach 10:00 – 12:00

kontakt pod nr. tel.

601799374 – Jarosław Nowotny,

                                                                  530997149 – Piotr Adamowicz

                                                                  507427866 – Zbigniew Gałczyński

 e-mail : jarek.nowotny@poczta.onet.pl

link do formularza zapisów biegu Grand Prix :     https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-gp

 UWAGA !

Każdy zawodnik zapisany do 11.11.2018r otrzyma koszulkę startową.

Po tym terminie zapisujący się zawodnicy koszulki startowej nie otrzymają.

 Organizator :     

Stowarzyszenie LA SPARTAKUS

61-680 Poznań , ul. Bursztynowa 9                                                                                                                                                                                                                                                                                  

przy współudziale Urzędu Miejskiego Wydział Sportu

 Rady Osiedla Umultowo oraz Drużyny Szpiku

 

 3 Dystans

 Długość trasy ok. 5 km od 14 roku życia, dzieci do 2013 biegają 100m ,

2008 – 2012 biegają  250m  i  500m biegają roczniki 2007 – 2005 , nordic walking na dystansie 2,5 km

 1. Długość trasy Biegu Grand Prix ok. 5 km
 2. Trasa: ul. Bożydara (start), ul. Bożywoja, ul. Nadwarciańska, skrzyżowanie Nadwarciańska/Miętowa powrót , ul. Nadwarciańska, ul. Bożywoja,                     ul. Bożydara,
 3. Nordic walking : ul. Bożydara, Bożywoja ul. Nadwarciańska ( przy parkingu przed leśniczówką ) i powrót ul. Bożywoja, ul. Bożydara .
 4. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu tj. do godz. 14.45.

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

 1. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 2. W biegu mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni,
 3. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu,
 4. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna,
 5. Organizator ustanawia limit zgłoszeń do biegu Grand Prix : 500 osób. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania 500 numeru startowego,
 6. Nie ma możliwości  podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w imieniu innej osoby,
 7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru (plik do pobrania w załączeniu). Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłat.
 8. Uczestnicy imprezy podpisując listę zgłoszeniową wyrażają zgodę na pokazanie swojego wizerunku                       ( dokumentacja fotograficzna, filmik )

 

 1. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 

         zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,

 1. osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

                  Ostateczny termin zapisów do biegów 21.11.2018 r. – po tym czasie nie będą przyjmowane zgłoszenia.

 

 1. Opłata startowa w wysokości

–  10  PLN dzieci

– 30 PLN do 11.11.2018 r.,

– 40 PLN do 21.11.2018 r.,

– w dniu biegu 60 PLN

Opłata startowa w 50% jest przekazywana na działalność Drużyny Szpiku.

 

 1. Przelew:

 Wpłaty należy dokonać na konto:  BZ WBK

                                    24 1090 1737 0000 0001 3239 1103

 Odbiorca: Stowarzyszenie LA SPARTAKUS, 61-680 Poznań ul. Bursztynowa 9

 

tytuł przelewu: „Opłata startowa Bieg Grand Prix im. Andrzeja Szozdy  ………..” w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

 1. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wykonania przelewu na konto organizatora biegu z dostarczeniem w dniu biegu potwierdzenia dokonania przelewu na konto Organizatora – .Stowarzyszenie LA SPARTAKUS,
 2. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 21.11.2018 r. nie będą uznawane.
 3. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 60 roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz osoby niepełnosprawne na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 4. Opłaty dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi,
 5. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

       

 1. Klasyfikacja

Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii dzieci do 14 roku życia włącznie oraz od 15 roku życia oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych:

 • dzieci na 100 m ( do 2013r ) – chłopcy i dziewczęta biegają osobno,
 • dzieci na 250 m ( 2012 – 2008r) – chłopcy i dziewczęta biegają osobno,
 • dzieci na 500 m ( 2007 – 2005r )- chłopcy i dziewczyny biegają osobno,
 • 14 – 19 lat,
 • 20 – 29 lat,
 • 30 – 39 lat,
 • 40 – 49 lat
 • 50+;

Nordic walking :

 • bez kategorii wiekowej – klasyfikowani zostaną zawodnicy mający kijki, bez kijków nie będą klasyfikowani – bieg organizowany na prośbę znajomych i przyjaciół Andrzeja Szozdy.

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.

Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podania przyczyny.

Każdy uczestnik biegu, zapisując się akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na ukazanie wizerunku na dokumentacjach fotograficznych i filmie zgodnie z RODO.