Bieg przełajowy Grand Prix Umultowo

REGULAMIN BIEGU

GRAND PRIX Umultowo
1. Cel imprezy
 
Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku oraz promowanie zdrowego stylu życia wraz z pomocą dla osób w potrzebie.
 
2. Termin i miejsce
 
10 czerwca 2018 r. (niedziela) godzina 14:50
.
 
a. Dzieci do lat 5 – godzina startu 15:05 100 m
b. Dzieci 6 – 10 – godzina startu 15.10 250 m
c. Dzieci 11 – 14 – godzina startu 15.20 500 m
 
Po starcie biegu głównego odbędzie się dekoracja najlepszych zawodników w biegach dla dzieci na 100, 250 i 500 m
 
d. Bieg Grand Prix – godzina startu 15:35 5 km
 
e. Bieg charytatywny na dystansie ok 1km odbędzie się 10 min po zakończeniu biegu głównego i będzie to bieg na rzecz Marysi – chorej na zespół wad wrodzonych jako zespół Aicardi’ego
– po ukończonym biegu wśród osób startujących w biegu charytatywnym rozlosowana zostanie nagroda za uczestnictwo w biegu na szczytny cel.
 
f. Rozdanie nagród i medali ok. 16.45. Po rozdaniu nagród nastąpi losowanie wśród wszystkich zawodników startujących w zawodach na 5 km nagrody głównej. Jeżeli wyczytany nr startowy osoby biorącej udział w zawodach w ciągu 3 min. nie zgłosi się po odbiór nagrody nastąpi ponowne jej losowanie.
 
 
Biuro Zawodów – ul. Mleczowa 1, Poznań,
 
Wydawanie startówki : 09-06-2018 w godzinach 15:00 – 17:00
10-06-2018 w godzinach 12:30 – 14:30
kontakt pod nr. tel.
601799374 – Jarosław Nowotny,
530997149 – Piotr Adamowicz
507427866 – Zbigniew Gałczyński
 
 
e-mail : jarek.nowotny@poczta.onet.pl
link do formularza zapisów biegu Grand Prix :
 
 
http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-umultowo
 
 
3. Organizator :
 
 
Stowarzyszenie LA SPARTAKUS
61-680 Poznań ul. Bursztynowa 9
 
 
 
4. Dystans
 
Długość trasy ok. 5 km dorośli i biegi dla dzieci na dystansach 100, 200 i 500 m
a. Trasa: 5 km – ul. Mleczowa (start), ul. Umultowska, Rumiankowa, Huby Morawskie, teren leśny, ul. Mleczowa (meta).
b. Trasa ; 100m , 250 m i 500m w ciągu ul. Mleczowej od strony lasku zależnie od dystansu – trasa oznaczona przez organizatora
Trasę 5 km należy pokonać w regulaminowym limicie czasu tj. do godz. 16.30
 
 
 
5. Warunki uczestnictwa
 
 
 
a. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy,
b. W biegu mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni,
c. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu,
d. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna,
e. Organizator ustanawia limit zgłoszeń do biegu Grand Prix i dzieci : 500 osób. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania 500 numeru startowego,
f. Nie ma możliwości podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w imieniu innej osoby,
g. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru (plik do pobrania w załączeniu). Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłat.
h. Uczestnicy imprezy podpisując listę zgłoszeniową wyrażają zgodę na pokazanie swojego wizerunku ( dokumentacja fotograficzna, filmik )
 
 
 
6. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
 
 
 
a. zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,
b. osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 
 
 
Ostateczny termin zapisów do biegów 08.06.2018 r. – po tym czasie nie będą przyjmowane zgłoszenia.
 
 
a. Opłata startowa w wysokości
b.
– 5 PLN do 09.06.2018r a w dniu startu 10 PLN – dzieci
 
 
Bieg GRAND PRIX
 
 
– 25 PLN do 31.05.2018 r. ,
– 30 PLN do 08.06.2018 r. ,
– 40 PLN w dniu startu 10.06.2018 r.,
 
 
 
7. Przelew:
 
 
a. Wpłaty należy dokonać na konto: BZ WBK
 
24 1090 1737 0000 0001 3239 1103
 
 
Odbiorca: Stowarzyszenie LA SPARTAKUS, 61-680 Poznań ul. Bursztynowa 9
 
 
 
tytuł przelewu: „Opłata startowa Bieg Grand Prix Umultowo ………..” w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.
b. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wykonania przelewu na konto organizatora biegu z dostarczeniem w dniu biegu potwierdzenia dokonania przelewu na konto Organizatora – .Stowarzyszenie LA SPARTAKUS,
c. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 08.06.2018 r. nie będą uznawane.
d. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 60 roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz osoby niepełnosprawne na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
e. Opłaty dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi,
f. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
g. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 08.06.2018 r. nie będą uznawane. Wpłatę należy uregulować w kasie w Biurze Zawodów lub okazać potwierdzenia wpłaty na konto organizatora.
 
 
8. Klasyfikacja
 
 
 
Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii dzieci do 14 roku życia włącznie oraz od 15 roku życia oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych:
 
• do 5 roku życia – chłopcy i dziewczęta klasyfikacja osobno,
• 6 – 10 rok życia – chłopcy i dziewczęta klasyfikacja osobno,
• 11 – 14 roku życia – chłopcy i dziewczyny klasyfikacja osobno,
• 15 – 20 lat ,
• 21 – 35 lat,
• 36 – 50 lat,
• 51+;
 
Po rozdaniu nagród odbędzie się losowanie nagrody rzeczowej głównej wśród wszystkich uczestników imprezy biegowej na 5 km, którzy dokonali opłaty startowej
 
UWAGA.
 
Bieg na 5 km – nagroda i puchar osobno dla pierwszej kobiety i mężczyzny.
Pozostałe medale i puchary wg kategorii wiekowej.
 
 
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podania przyczyny.
Każdy uczestnik biegu, zapisując się akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na ukazanie wizerunku na dokumentacjach fotograficznych i filmie.