14.05.2016 – NIVEA – Bieg dla Kasi Januchowskiej

Celem biegu charytatywnego jet:

  • zbiórka funduszy na leczenie Katarzyny Januchowskiej,
  • popularyzacja biegów, marszów, marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej; jednego z elementów zdrowego trybu życia,
  • propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • integracja pracowników firmy oraz środowiska biegowego.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie LA SPARTAKUS i NIVEA POLSKA

Współorganizatorzy:
Zakład Lasów Poznańskich i Park Rekreacyjno-Sportowy fair Playce