11.06.2017 – Bieg przełajowy GRAND PRIX UMULTOWO

Cel imprezy:
Celem imprezy jest zmotywowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym, integracja dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie zdrowego spędzania wolnego czasu, promowanie Poznania oraz Wielkopolski, nabycie umiejętności zachowania się na imprezach masowych, promowanie zdrowego współzawodnictwa i zasad fair-play oraz wsparcie osób potrzebujących pomocy.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie LA