REGULAMIN CHARYTATYWNEGO BIEGU „Wspieramy Dominikę”

REGULAMIN CHARYTATYWNEGO BIEGU

„Wspieramy Dominikę”

 

 

 1. Cel imprezy

 

Celem biegu charytatywnego jest zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację

9 letniej Dominiki, która urodziła się z wadą rozwojową w układzie kostnym

z cechami dysmorfii twarzy.

 

http://www.fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=232/P

 

 1. Termin i miejsce

08 WRZEŚNIA 2018 r. (sobota)

 

Start i Meta:

Park Rekreacyjno-Sportowy fair Playce

 1. Bożydara 10, 61-607 Poznań
  • Dzieci do 2014               – godz. startu 11:00 – dystans 100 m
  • Dzieci w wieku 2013-2009   – godz. startu 10 – dystans 250 m
  • Dzieci w wieku 2008-2005 – godz. startu 20 – dystans 500 m
  • Bieg Grand Prix             – godz. startu 11:45 – dystans 5 km
  • Bieg Nordic Walking – godz. startu 11:47 – dystans 2,5 km

 

 

Dystanse:

 1. Długość trasy ok. 5 km dla wszystkich chętnych , dzieci rocznik 2014r i młodsi   biegają 100m ,  roczniki 2013 – 2009r  na 250m  i  2008 – 2005r  na  500 m.
 2. Długość trasy Biegu Grand Prix ok. 5 km
 3. Bieg Nordic Walking na dystansie ok. 2,5 km
 4. Trasa: ul. Bożydara (start), ul. Bożywoja, ul. Nadwarciańska – punkt kontrolny 150m za skrzyżowaniem ul. Nadwarciańska / Miętowa – ul. Nadwarciańska,
 5. Bożywoja, ul. Bożydara,
 6. Trasę należy pokonać – brak limitu czasowego
 7. Każda forma pokonania trasy jest możliwa: bieg, marsz, bieg z wózkiem

 

Biuro Zawodów – ul. Bożydara 10, Poznań

Wydawanie pakietów i numerów startowych: 08.09.2018 od godz. 9:30

 

 

 

Zapisy drogą mailową:

e-mail: jarek.nowotny@poczta.onet.pl

 

Organizator:

Stowarzyszenie LA SPARTAKUS

61-680 Poznań ul. Bursztynowa 9  

przy udziale osób wspierających            

 

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

 1. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 2. W biegu mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni,
 3. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu,
 4. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna,
 5. Organizator ustanawia limit zgłoszeń do biegu Grand Prix: 500 osób.

Lista startowa zostanie zamknięta w momencie wydania 500-go numeru startowego,

 1. Nie ma możliwości  podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w imieniu innej osoby,
 2. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru (plik do pobrania w załączeniu). Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłat.
 3. Uczestnicy imprezy podpisując listę zgłoszeniową wyrażają zgodę na pokazanie swojego wizerunku ( dokumentacja fotograficzna, film)

 

 

 1. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 

 1. zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,
 2. osoby w wieku do 18 lat, (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów
 3. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy, współorganizatorzy oraz sponsorzy.
 4. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

 

 

 

 

 

Opłata startowa

 

Warunkiem uczestniczenia w biegu jest wykupienie cegiełki w postaci numeru startowego za kwotę min. 30 zł

 

  

 

Wpłaty należy dokonać na konto: BZ WBK

24 1090 1737 0000 0001 3239 1103

Odbiorca: Stowarzyszenie LA SPARTAKUS, 61-680 Poznań ul. Bursztynowa 9

 

tytuł przelewu wpisujemy: Wsparcie dla Dominiki / imię i nazwisko zawodnika.

 1. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wykonania przelewu na konto organizatora biegu z dostarczeniem w dniu biegu potwierdzenia dokonania przelewu na konto Organizatora -.Stowarzyszenie LA SPARTAKUS,
 2. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 06.09.2018 nie będą uznawane.
 3. tylko dzieci są zwolnione z opłaty startowej,
 4. Opłaty dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi,
 5. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
 6. Klasyfikacja

 

Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii dzieci do 14 roku życia włącznie oraz od 15 roku życia oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych:

 • Do 2014 r – chłopcy i dziewczęta biegają osobno,
 • 2013 – 2009 r – chłopcy i dziewczęta biegają osobno,
 • 2008 – 2005 r – chłopcy i dziewczyny biegają osobno,

 

Bieg 5 km i Nordic Walking 2,5 km – z uwagi na charakter biegu nie ma kategorii wiekowej zawodników uczestniczących w zawodach.

Przewidziane są medale dla uczestników biegu i nagrody dla pierwszych trzech zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn.

Dla dzieci również przewidziane są medale dla pierwszych trzech zawodników, natomiast dla pozostałych uczestników dyplomy.

 

 1. Postanowienia końcowe:

 

 • Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podania przyczyny.

Każdy uczestnik biegu, zapisując się akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na ukazanie wizerunku na dokumentacjach fotograficznych i filmie zgodnie z przepisami RODO.

Kontakt pod numerami:

Jarosław Nowotny              tel. 601799374

Piotr Adamowicz               tel. 530997149

Zbigniew Gałczyński        tel. 507427866