CHARYTATYWNEGO BIEGU „POMOC DLA MICHASIA”

         REGULAMIN   CHARYTATYWNEGO BIEGU  

                     „POMOC DLA MICHASIA”

 

 

 1. Cel imprezy

Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku oraz promowanie zdrowego stylu życia wraz  z pomocą dla Michasia.

 

 1. Termin i miejsce

 

23 WRZEŚNIA 2018 r. niedziela

 

 

 1. Dzieci do 2014        – godzina startu 11:30    100 m
 2. Dzieci 2013 – 2009 –  godzina startu 40    250 m
 3. Dzieci 2008 – 2005  – godzina startu  50    500 m
 4. Bieg Grand Prix – godzina startu  12:30    5 km

 

 

Biuro Zawodów – ul.Bożydara 10, Poznań,

 

 

Wydawanie nr startowych  :   23-09-2018 od godz. 9:00

                                                               

 

kontakt pod nr. tel.

601799374 – Jarosław Nowotny,

                                                                  530997149 – Piotr Adamowicz

                                                                  507427866 – Zbigniew Gałczyński

 

 

 

Zapisy poprzez :

 

e-mail : jarek.nowotny@poczta.onet.pl

 

 1. Organizator :

 

 

 

Stowarzyszenie LA SPARTAKUS

61-680 Poznań ul. Bursztynowa 9  

przy udziale osób wspierających                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dystans

 

 

 1. Długość trasy ok. 5 km dla wszystkich chętnych , dzieci rocznik 2014r i młodsi   biegają 100m ,  roczniki 2013 – 2009r  na 250m  i  2008 – 2005r  na  500 m.
 2. Długość trasy Biegu Grand Prix ok. 5 km
 3. Trasa: ul. Bożydara (start), ul. Bożywoja, ul. Nadwarciańska- punkt kontrolny 150m za skrzyżowaniem ul. Nadwarciańska/Miętowa –   Nadwarciańska,    ul. Bożywoja, ul. Bożydara,
 4. Trasę należy pokonać – brak limitu czasowego.

 

 

 

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

 

 1. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 2. W biegu mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni,
 3. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu,
 4. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna,
 5. Organizator ustanawia limit zgłoszeń do biegu Grand Prix : 500 osób. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania 500 numeru startowego,
 6. Nie ma możliwości  podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w imieniu innej osoby,
 7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru (plik do pobrania w załączeniu). Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłat.
 8. Uczestnicy imprezy podpisując listę zgłoszeniową wyrażają zgodę na pokazanie swojego wizerunku ( dokumentacja fotograficzna, filmik )

 

 

 1. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 

 

 

 1. zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,
 2. osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

 

 

                  Ostateczny termin zapisów do biegów 23.09.2018 r.

 

 

 1. Opłata startowa w wysokości

– 10  PLN dzieci

– 30 PLN do 21.09.2018 r.,

– w dniu biegu 35 PLN

 

  

 

 

 

 1. Przelew:

 

 1. Wpłaty należy dokonać na konto:  BZ WBK

 

                                   24 1090 1737 0000 0001 3239 1103

 

Odbiorca: Stowarzyszenie LA SPARTAKUS, 61-680 Poznań ul. Bursztynowa 9

 

 

tytuł przelewu: „Opłata startowa Bieg charytatywnego „Pomoc dla Michasia”  ………..” w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

 1. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wykonania przelewu na konto organizatora biegu z dostarczeniem w dniu biegu potwierdzenia dokonania przelewu na konto Organizatora – .Stowarzyszenie LA SPARTAKUS,
 2. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 21.09.2018 r. nie będą uznawane.
 3. Brak zwolnień z opłaty startowej,
 4. Opłaty dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi,
 5. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

 

 

 1. Klasyfikacja

 

 

Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii dzieci do 14 roku życia włącznie oraz od 15 roku życia oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych:

 

 • do 2014 roku – chłopcy i dziewczęta biegają osobno,
 • 2013 – 2009 r – chłopcy i dziewczęta biegają osobno,
 • 2008 – 2005 r – chłopcy i dziewczyny biegają osobno,

 

 • 5 km – Z UWAGI NA CHARAKTER BIEGU NIE MA KATEGORII WIEKOWEJ ZAWODNIKÓW UCZESTNICZACYCH W ZAWODACH.

 

 

Przewidziane są medale dla uczestników biegu i nagrody dla pierwszych trzech zawodników w kategorii kobiet  i mężczyzn.

Dla dzieci również przewidziane są medale i nagrody

 

 

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.

Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podania przyczyny.

Każdy uczestnik biegu, zapisując się akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na ukazanie wizerunku na dokumentacjach fotograficznych i filmie zgodnie z przepisami RODO.